I. B. LUCUS AUGUSTI: COLECCIÓN DE AVES; SEGUNDA VITRINA

 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR NOMBRE VULGAR FAMILIA
Burhinus Oedicnenus Alcaraván Alcaraván BURHINIDAE
Vanellus Avefría Avefría CHARADRIIDAE
Gallinago Media Becacina Real Agachadiza Real SCOLOPACIDAE
Tringa Erytropus Bilurico Escuro Archibeche Oscuro
Pterodes Alchata Cortizol De Barriga Branca Canga Común PTEROCLIDE
Corvus Corax Corvo Real Cuervo Común CORVIDAE
Phasianus Colchicus Faisán Común Faisán Común PHASIANIDAE
Phasianus Pictus (L) Faisán Dourado (Da China) Faisán Dorado (De La China)
Numida Meleagris Galiña De Guinea Pintada NUMIDIDAE
Gallus Domesticus Galiña Píllara Gallina Doméstica GALINÁCEAS
Gallinula Chloropus Galiñola Común Polla De Agua RALLIDAE
Crex Crex Galiñola De Terra Guión De Codornices
Fulica Atra Galiñola Moura Focha Común
Rupicola Arancia Galo De Pena Gallo De Roca COTINGIDAE
Numenius Phaeopus Mazarico Chiador Zarapito Trinador SCOLOPACIDAE
Numenius Arquata Mazarico Real Zarapito Real
Coturnix Coturnix Paspallás Codorniz PHASIANIDAE
Garrulus Glandarius Pega Rebordá Arrendajo CORVIDAE
Alectoris Rufa Perdiz Común Perdiz Común PHASIANIDAE
Lagopus Mutus Perdiz Das Neves Perdiz Nival TETRAONIDAE
Pluvialis Apricaria Píldora Dourada Chorlito Dorado CHARADRIIDAE
Tetrao Urogallus Pita Do Monte Urogallo TETRAONIDAE
Columba Livia Pomba Doméstica Paloma Doméstica COLUMBIDAE
Columba Oenas Pombo Bravo Paloma Zurita
Columba Palumbus Pombo Torcaz Paloma Torcaz
Streptopelia Decaocto Rula Turca Tórtola Turca

Se non atopáche-lo paxaro, escribe o seu nome aquí embaixo

Procurar